Miễn phí vận chuyển trên Toàn Quốc với đơn hàng trên 500k

 Ốp Airpods 1/2 Journey Chính Hãng Xdoria - Đỏ
 Ốp Airpods 1/2 Journey Chính Hãng Xdoria - Đỏ
 Ốp Airpods 1/2 Journey Chính Hãng Xdoria - Đỏ
 Ốp Airpods 1/2 Journey Chính Hãng Xdoria - Đỏ
 Ốp Airpods 1/2 Journey Chính Hãng Xdoria - Đỏ
 Ốp Airpods 1/2 Journey Chính Hãng Xdoria - Đỏ