Miễn phí vận chuyển trên Toàn Quốc với đơn hàng trên 500k

 Ốp Airpods 1/2 Clear Chính Hãng Xdoria Defense - Mint
 Ốp Airpods 1/2 Clear Chính Hãng Xdoria Defense - Mint
 Ốp Airpods 1/2 Clear Chính Hãng Xdoria Defense - Mint
 Ốp Airpods 1/2 Clear Chính Hãng Xdoria Defense - Mint
 Ốp Airpods 1/2 Clear Chính Hãng Xdoria Defense - Mint
 Ốp Airpods 1/2 Clear Chính Hãng Xdoria Defense - Mint